GØYALE EVENTYR


Magnhild Meltveit Kleppa sitt aids smitta eventyr.
Det var en gang.
Magnhild Meltveit Kleppa ville ut i verden og bli fotsopp luktende.
Magnhild Meltveit Kleppa forlot sitt ræsshølete hus og gikk nedover en pisseluktende vei mens Magnhild Meltveit Kleppa tenkte at nå vil jeg faen reise til Timbuktu og drite på trappa til noen!
Etter å ha vandra ræsshølete i tre kvalmende dager og tre fotsopp luktende netter traff Magnhild Meltveit Kleppa på ei pisseluktende kråke.
Kråka var både kvalmende og aids smitta og også ganske ræsshølete.
Derfor tenkte Magnhild Meltveit Kleppa at NÅ vil jeg drite på trappa til naboen også ringe på og spørre om dasspapir .
FADDERULLAN DEI sa kråka, tydelig pisseluktende imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, Magnhild Meltveit Kleppa er så ræsshølete og kvalmende og flink til å drite på trappa til naboen også ringe på og spørre om dasspapir ' skal du få 20 millioner kroner av meg.
Den kvalmende og aids smitta Kråka var nemlig egentlig Mahatma Ghandi og hadde magiske og fotsopp luktende krefter.
Den ræsshølete Mahatma Ghandi forvandlet seg så plutselig til en fotsopp luktende heks ! FADDERULLAN DEI sa Magnhild Meltveit Kleppa .
For Magnhild Meltveit Kleppa hadde nemlig alltid hatt en aids smitta seksuell lyst på en fotsopp luktende heks .
Så Magnhild Meltveit Kleppa spurte så den fotsopp luktende heks en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde kvalmende alle sine ræsshølete dager.
Kim sitt Høyhæla eventyr.
Det var en gang.
Kim ville ut i verden og bli Kaklehøne.
Kim forlot sitt Vulgær hus og gikk nedover en Langhåra vei mens Kim tenkte at nå vil jeg faen Synge!
Etter å ha vandra Vulgær i tre Fabulous dager og tre Kaklehøne netter traff Kim på ei Langhåra kråke.
Kråka var både Fabulous og Høyhæla og også ganske Vulgær.
Derfor tenkte Kim at NÅ vil jeg Gå til fjellet .
SATTAN sa kråka, tydelig Langhåra imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, Kim er så Vulgær og Fabulous og flink til å Gå til fjellet ' skal du få Kald øl av meg.
Den Fabulous og Høyhæla Kråka var nemlig egentlig Lemmy Kilmeister og hadde magiske og Kaklehøne krefter.
Den Vulgær Lemmy Kilmeister forvandlet seg så plutselig til en Kaklehøne Bigfoot ! SATTAN sa Kim .
For Kim hadde nemlig alltid hatt en Høyhæla seksuell lyst på en Kaklehøne Bigfoot .
Så Kim spurte så den Kaklehøne Bigfoot en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde Fabulous alle sine Vulgær dager.
ReggaeJoe sitt superpopulære eventyr.
Det var en gang.
ReggaeJoe ville ut i verden og bli åtseletende.
ReggaeJoe forlot sitt forkvakla hus og gikk nedover en hjernedød vei mens ReggaeJoe tenkte at nå vil jeg faen Pille meg i nesa, og bygge miniatyrhus av snørra!
Etter å ha vandra forkvakla i tre smellfeite dager og tre åtseletende netter traff ReggaeJoe på ei hjernedød kråke.
Kråka var både smellfeite og superpopulære og også ganske forkvakla.
Derfor tenkte ReggaeJoe at NÅ vil jeg Donere all navlelo jeg finner til Frelsesarmeen .
SKREKK OG GRU sa kråka, tydelig hjernedød imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, ReggaeJoe er så forkvakla og smellfeite og flink til å Donere all navlelo jeg finner til Frelsesarmeen ' skal du få 2000 liter med bengalakk av meg.
Den smellfeite og superpopulære Kråka var nemlig egentlig Fantomet og hadde magiske og åtseletende krefter.
Den forkvakla Fantomet forvandlet seg så plutselig til en åtseletende engelen Gabriel ! SKREKK OG GRU sa ReggaeJoe .
For ReggaeJoe hadde nemlig alltid hatt en superpopulære seksuell lyst på en åtseletende engelen Gabriel .
Så ReggaeJoe spurte så den åtseletende engelen Gabriel en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde smellfeite alle sine forkvakla dager.
Mr. Bæsj i bæsjen sitt Tissende eventyr.
Det var en gang.
Mr. Bæsj i bæsjen ville ut i verden og bli Myglende.
Mr. Bæsj i bæsjen forlot sitt Bæsjne hus og gikk nedover en Homsete vei mens Mr. Bæsj i bæsjen tenkte at nå vil jeg faen Runke til kate upton!
Etter å ha vandra Bæsjne i tre Ballehårite dager og tre Myglende netter traff Mr. Bæsj i bæsjen på ei Homsete kråke.
Kråka var både Ballehårite og Tissende og også ganske Bæsjne.
Derfor tenkte Mr. Bæsj i bæsjen at NÅ vil jeg Rennedrite i doen .
SATAN sa kråka, tydelig Homsete imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, Mr. Bæsj i bæsjen er så Bæsjne og Ballehårite og flink til å Rennedrite i doen ' skal du få Dildo i gull av meg.
Den Ballehårite og Tissende Kråka var nemlig egentlig Erna Solberg og hadde magiske og Myglende krefter.
Den Bæsjne Erna Solberg forvandlet seg så plutselig til en Myglende Orc ! SATAN sa Mr. Bæsj i bæsjen .
For Mr. Bæsj i bæsjen hadde nemlig alltid hatt en Tissende seksuell lyst på en Myglende Orc .
Så Mr. Bæsj i bæsjen spurte så den Myglende Orc en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde Ballehårite alle sine Bæsjne dager.
Fitte Gunnar sitt Fitteknuller eventyr.
Det var en gang.
Fitte Gunnar ville ut i verden og bli Ultramegasexy.
Fitte Gunnar forlot sitt Blennende hus og gikk nedover en Sugsvelgende vei mens Fitte Gunnar tenkte at nå vil jeg faen Knulle småbarn!
Etter å ha vandra Blennende i tre Rumpeslikkende dager og tre Ultramegasexy netter traff Fitte Gunnar på ei Sugsvelgende kråke.
Kråka var både Rumpeslikkende og Fitteknuller og også ganske Blennende.
Derfor tenkte Fitte Gunnar at NÅ vil jeg Drepe bestemor .
Jævla horebukk sa kråka, tydelig Sugsvelgende imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, Fitte Gunnar er så Blennende og Rumpeslikkende og flink til å Drepe bestemor ' skal du få Rosa dildo av meg.
Den Rumpeslikkende og Fitteknuller Kråka var nemlig egentlig Mia Khalifa og hadde magiske og Ultramegasexy krefter.
Den Blennende Mia Khalifa forvandlet seg så plutselig til en Ultramegasexy Homofil vampyr ! Jævla horebukk sa Fitte Gunnar .
For Fitte Gunnar hadde nemlig alltid hatt en Fitteknuller seksuell lyst på en Ultramegasexy Homofil vampyr .
Så Fitte Gunnar spurte så den Ultramegasexy Homofil vampyr en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde Rumpeslikkende alle sine Blennende dager.
En som synes det er teit å ikke gidde å fylle ut alle feltene sitt rusa eventyr.
Det var en gang.
En som synes det er teit å ikke gidde å fylle ut alle feltene ville ut i verden og bli usexy.
En som synes det er teit å ikke gidde å fylle ut alle feltene forlot sitt dillete hus og gikk nedover en øldrikkende vei mens En som synes det er teit å ikke gidde å fylle ut alle feltene tenkte at nå vil jeg faen lage en kul keyboardsang!
Etter å ha vandra dillete i tre pestsmitta dager og tre usexy netter traff En som synes det er teit å ikke gidde å fylle ut alle feltene på ei øldrikkende kråke.
Kråka var både pestsmitta og rusa og også ganske dillete.
Derfor tenkte En som synes det er teit å ikke gidde å fylle ut alle feltene at NÅ vil jeg gå en tur med hunden .
FILLERN sa kråka, tydelig øldrikkende imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, En som synes det er teit å ikke gidde å fylle ut alle feltene er så dillete og pestsmitta og flink til å gå en tur med hunden ' skal du få Le Sweet Filou rødvin av meg.
Den pestsmitta og rusa Kråka var nemlig egentlig Klara Klukk og hadde magiske og usexy krefter.
Den dillete Klara Klukk forvandlet seg så plutselig til en usexy tordenguden Tor ! FILLERN sa En som synes det er teit å ikke gidde å fylle ut alle feltene .
For En som synes det er teit å ikke gidde å fylle ut alle feltene hadde nemlig alltid hatt en rusa seksuell lyst på en usexy tordenguden Tor .
Så En som synes det er teit å ikke gidde å fylle ut alle feltene spurte så den usexy tordenguden Tor en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde pestsmitta alle sine dillete dager.
Kim sitt Kul eventyr.
Det var en gang.
Kim ville ut i verden og bli .
Kim forlot sitt Krøllete hus og gikk nedover en Firkantet vei mens Kim tenkte at nå vil jeg faen Drikka sprit!
Etter å ha vandra Krøllete i tre Heary dager og tre netter traff Kim på ei Firkantet kråke.
Kråka var både Heary og Kul og også ganske Krøllete .
Derfor tenkte Kim at NÅ vil jeg Spela monnspel .
Føkkings sa kråka, tydelig Firkantet imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, Kim er så Krøllete og Heary og flink til å Spela monnspel ' skal du få Sjokomelk av meg.
Den Heary og Kul Kråka var nemlig egentlig Audun lysbakken og hadde magiske og krefter.
Den Krøllete Audun lysbakken forvandlet seg så plutselig til en Kjellis ! Føkkings sa Kim .
For Kim hadde nemlig alltid hatt en Kul seksuell lyst på en Kjellis .
Så Kim spurte så den Kjellis en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde Heary alle sine Krøllete dager.
Per Allan sitt feite eventyr.
Det var en gang.
Per Allan ville ut i verden og bli sovende.
Per Allan forlot sitt ronde hus og gikk nedover en fagre vei mens Per Allan tenkte at nå vil jeg faen ta seg ein pera!
Etter å ha vandra ronde i tre frodig dager og tre sovende netter traff Per Allan på ei fagre kråke.
Kråka var både frodig og feite og også ganske ronde.
Derfor tenkte Per Allan at NÅ vil jeg runk ei koppekuk .
rødesatan sa kråka, tydelig fagre imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, Per Allan er så ronde og frodig og flink til å runk ei koppekuk ' skal du få haneronk av meg.
Den frodig og feite Kråka var nemlig egentlig Frakke-Kjell og hadde magiske og sovende krefter.
Den ronde Frakke-Kjell forvandlet seg så plutselig til en sovende Røde satan ! rødesatan sa Per Allan .
For Per Allan hadde nemlig alltid hatt en feite seksuell lyst på en sovende Røde satan .
Så Per Allan spurte så den sovende Røde satan en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde frodig alle sine ronde dager.
PETTER sitt Useriøse eventyr.
Det var en gang.
PETTER ville ut i verden og bli Surmulende.
PETTER forlot sitt Hoppende hus og gikk nedover en Råkkette vei mens PETTER tenkte at nå vil jeg faen Shoppe!
Etter å ha vandra Hoppende i tre Pønkete dager og tre Surmulende netter traff PETTER på ei Råkkette kråke.
Kråka var både Pønkete og Useriøse og også ganske Hoppende.
Derfor tenkte PETTER at NÅ vil jeg Spise .
SØREN sa kråka, tydelig Råkkette imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, PETTER er så Hoppende og Pønkete og flink til å Spise ' skal du få Sko av meg.
Den Pønkete og Useriøse Kråka var nemlig egentlig Støre og hadde magiske og Surmulende krefter.
Den Hoppende Støre forvandlet seg så plutselig til en Surmulende Ånd ! SØREN sa PETTER .
For PETTER hadde nemlig alltid hatt en Useriøse seksuell lyst på en Surmulende Ånd .
Så PETTER spurte så den Surmulende Ånd en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde Pønkete alle sine Hoppende dager.
Per sitt malende eventyr.
Det var en gang.
Per ville ut i verden og bli kurukespisende.
Per forlot sitt fitterapende hus og gikk nedover en treelskende vei mens Per tenkte at nå vil jeg faen røyke en joint!
Etter å ha vandra fitterapende i tre galleblærete dager og tre kurukespisende netter traff Per på ei treelskende kråke.
Kråka var både galleblærete og malende og også ganske fitterapende.
Derfor tenkte Per at NÅ vil jeg synge som Tom Waits .
HELSIKEN HOPP sa kråka, tydelig treelskende imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, Per er så fitterapende og galleblærete og flink til å synge som Tom Waits ' skal du få ei smekker trang fitte av meg.
Den galleblærete og malende Kråka var nemlig egentlig Che Guevara og hadde magiske og kurukespisende krefter.
Den fitterapende Che Guevara forvandlet seg så plutselig til en kurukespisende chinchilla ! HELSIKEN HOPP sa Per .
For Per hadde nemlig alltid hatt en malende seksuell lyst på en kurukespisende chinchilla .
Så Per spurte så den kurukespisende chinchilla en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde galleblærete alle sine fitterapende dager.
August sitt faen meg så gay eventyr.
Det var en gang.
August ville ut i verden og bli GAYESTE.
August forlot sitt tilbakestående hus og gikk nedover en satanistiske vei mens August tenkte at nå vil jeg faen pule en hore!
Etter å ha vandra tilbakestående i tre horete dager og tre GAYESTE netter traff August på ei satanistiske kråke.
Kråka var både horete og faen meg så gay og også ganske tilbakestående.
Derfor tenkte August at NÅ vil jeg få anal .
FUCKINGS GAY sa kråka, tydelig satanistiske imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, August er så tilbakestående og horete og flink til å få anal ' skal du få pocketpussy av meg.
Den horete og faen meg så gay Kråka var nemlig egentlig JESUS KRISTUS og hadde magiske og GAYESTE krefter.
Den tilbakestående JESUS KRISTUS forvandlet seg så plutselig til en GAYESTE julenissen ! FUCKINGS GAY sa August .
For August hadde nemlig alltid hatt en faen meg så gay seksuell lyst på en GAYESTE julenissen .
Så August spurte så den GAYESTE julenissen en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde horete alle sine tilbakestående dager.
Tommy sitt Teit eventyr.
Det var en gang.
Tommy ville ut i verden og bli Sexy.
Tommy forlot sitt Vemmelig hus og gikk nedover en Morsom vei mens Tommy tenkte at nå vil jeg faen Lese ei bok!
Etter å ha vandra Vemmelig i tre Kjedelig dager og tre Sexy netter traff Tommy på ei Morsom kråke.
Kråka var både Kjedelig og Teit og også ganske Vemmelig.
Derfor tenkte Tommy at NÅ vil jeg Hoppe i fallskjerm .
Jævla sa kråka, tydelig Morsom imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, Tommy er så Vemmelig og Kjedelig og flink til å Hoppe i fallskjerm ' skal du få Ei øl av meg.
Den Kjedelig og Teit Kråka var nemlig egentlig Mariuszka og hadde magiske og Sexy krefter.
Den Vemmelig Mariuszka forvandlet seg så plutselig til en Sexy Drage ! Jævla sa Tommy .
For Tommy hadde nemlig alltid hatt en Teit seksuell lyst på en Sexy Drage .
Så Tommy spurte så den Sexy Drage en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde Kjedelig alle sine Vemmelig dager.
Fittefjes Fransen sitt Småbarnshatende eventyr.
Det var en gang.
Fittefjes Fransen ville ut i verden og bli Åndspygme.
Fittefjes Fransen forlot sitt Døddrukne hus og gikk nedover en Smånazi vei mens Fittefjes Fransen tenkte at nå vil jeg faen Drite diarre i en vase!
Etter å ha vandra Døddrukne i tre Anusfikserte dager og tre Åndspygme netter traff Fittefjes Fransen på ei Smånazi kråke.
Kråka var både Anusfikserte og Småbarnshatende og også ganske Døddrukne.
Derfor tenkte Fittefjes Fransen at NÅ vil jeg Brekke nakken på julenissen .
SVINPELSPULER sa kråka, tydelig Smånazi imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, Fittefjes Fransen er så Døddrukne og Anusfikserte og flink til å Brekke nakken på julenissen ' skal du få Maskingevær av meg.
Den Anusfikserte og Småbarnshatende Kråka var nemlig egentlig Satan og hadde magiske og Åndspygme krefter.
Den Døddrukne Satan forvandlet seg så plutselig til en Åndspygme Den Hellige Ånd ! SVINPELSPULER sa Fittefjes Fransen .
For Fittefjes Fransen hadde nemlig alltid hatt en Småbarnshatende seksuell lyst på en Åndspygme Den Hellige Ånd .
Så Fittefjes Fransen spurte så den Åndspygme Den Hellige Ånd en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde Anusfikserte alle sine Døddrukne dager.
Tore sitt pompøs eventyr.
Det var en gang.
Tore ville ut i verden og bli gående.
Tore forlot sitt sutrete hus og gikk nedover en sur vei mens Tore tenkte at nå vil jeg faen røyke en joint!
Etter å ha vandra sutrete i tre negativ dager og tre gående netter traff Tore på ei sur kråke.
Kråka var både negativ og pompøs og også ganske sutrete.
Derfor tenkte Tore at NÅ vil jeg kjøre bil .
FAEN sa kråka, tydelig sur imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, Tore er så sutrete og negativ og flink til å kjøre bil ' skal du få ny motor til motorsykkelen av meg.
Den negativ og pompøs Kråka var nemlig egentlig Per Sandberg og hadde magiske og gående krefter.
Den sutrete Per Sandberg forvandlet seg så plutselig til en gående Svarthulken ! FAEN sa Tore .
For Tore hadde nemlig alltid hatt en pompøs seksuell lyst på en gående Svarthulken .
Så Tore spurte så den gående Svarthulken en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde negativ alle sine sutrete dager.
David askeladd sitt Elektriske eventyr.
Det var en gang.
David askeladd ville ut i verden og bli Grønne.
David askeladd forlot sitt Kjøttspisende hus og gikk nedover en Filleristede vei mens David askeladd tenkte at nå vil jeg faen Isoleres på en øde øy!
Etter å ha vandra Kjøttspisende i tre Råtne dager og tre Grønne netter traff David askeladd på ei Filleristede kråke.
Kråka var både Råtne og Elektriske og også ganske Kjøttspisende.
Derfor tenkte David askeladd at NÅ vil jeg Blande kjemiske stoffer .
HEKKISEKKI sa kråka, tydelig Filleristede imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, David askeladd er så Kjøttspisende og Råtne og flink til å Blande kjemiske stoffer ' skal du få Ny høyrearm av meg.
Den Råtne og Elektriske Kråka var nemlig egentlig Wonderwoman og hadde magiske og Grønne krefter.
Den Kjøttspisende Wonderwoman forvandlet seg så plutselig til en Grønne Forbrent fønix ! HEKKISEKKI sa David askeladd .
For David askeladd hadde nemlig alltid hatt en Elektriske seksuell lyst på en Grønne Forbrent fønix .
Så David askeladd spurte så den Grønne Forbrent fønix en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde Råtne alle sine Kjøttspisende dager.
Trine Linn linn sitt Forblåst eventyr.
Det var en gang.
Trine Linn linn ville ut i verden og bli Brenne .
Trine Linn linn forlot sitt Ubrukelig hus og gikk nedover en Rosa vei mens Trine Linn linn tenkte at nå vil jeg faen Gå en tur i rosa land!
Etter å ha vandra Ubrukelig i tre Kanibal dager og tre Brenne netter traff Trine Linn linn på ei Rosa kråke.
Kråka var både Kanibal og Forblåst og også ganske Ubrukelig .
Derfor tenkte Trine Linn linn at NÅ vil jeg Hoppe i fallskjerm .
HELSINKI sa kråka, tydelig Rosa imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, Trine Linn linn er så Ubrukelig og Kanibal og flink til å Hoppe i fallskjerm ' skal du få Bannan av meg.
Den Kanibal og Forblåst Kråka var nemlig egentlig En rar og fet man og hadde magiske og Brenne krefter.
Den Ubrukelig En rar og fet man forvandlet seg så plutselig til en Brenne Illumenati ! HELSINKI sa Trine Linn linn .
For Trine Linn linn hadde nemlig alltid hatt en Forblåst seksuell lyst på en Brenne Illumenati .
Så Trine Linn linn spurte så den Brenne Illumenati en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde Kanibal alle sine Ubrukelig dager.
Alex sitt Firkant eventyr.
Det var en gang.
Alex ville ut i verden og bli .
Alex forlot sitt Stor hus og gikk nedover en Rund vei mens Alex tenkte at nå vil jeg faen Drepe!
Etter å ha vandra Stor i tre Rødt dager og tre netter traff Alex på ei Rund kråke.
Kråka var både Rødt og Firkant og også ganske Stor.
Derfor tenkte Alex at NÅ vil jeg Stjela .
Fuck sa kråka, tydelig Rund imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, Alex er så Stor og Rødt og flink til å Stjela ' skal du få Ein ny laborgin bil av meg.
Den Rødt og Firkant Kråka var nemlig egentlig Donald trump og hadde magiske og krefter.
Den Stor Donald trump forvandlet seg så plutselig til en Alien ! Fuck sa Alex .
For Alex hadde nemlig alltid hatt en Firkant seksuell lyst på en Alien .
Så Alex spurte så den Alien en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde Rødt alle sine Stor dager.
Alex sitt Firkant eventyr.
Det var en gang.
Alex ville ut i verden og bli Sexy.
Alex forlot sitt Rund hus og gikk nedover en Gul vei mens Alex tenkte at nå vil jeg faen Drepe!
Etter å ha vandra Rund i tre Fet dager og tre Sexy netter traff Alex på ei Gul kråke.
Kråka var både Fet og Firkant og også ganske Rund.
Derfor tenkte Alex at NÅ vil jeg Å ha sex .
Jævla sa kråka, tydelig Gul imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, Alex er så Rund og Fet og flink til å Å ha sex ' skal du få Bil av meg.
Den Fet og Firkant Kråka var nemlig egentlig Trump og hadde magiske og Sexy krefter.
Den Rund Trump forvandlet seg så plutselig til en Sexy Gud ! Jævla sa Alex .
For Alex hadde nemlig alltid hatt en Firkant seksuell lyst på en Sexy Gud .
Så Alex spurte så den Sexy Gud en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde Fet alle sine Rund dager.
Fincken sitt slem eventyr.
Det var en gang.
Fincken ville ut i verden og bli sexy.
Fincken forlot sitt usexy hus og gikk nedover en rød vei mens Fincken tenkte at nå vil jeg faen game!
Etter å ha vandra usexy i tre blå dager og tre sexy netter traff Fincken på ei rød kråke.
Kråka var både blå og slem og også ganske usexy.
Derfor tenkte Fincken at NÅ vil jeg drekka pils .
FENDEN sa kråka, tydelig rød imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, Fincken er så usexy og blå og flink til å drekka pils ' skal du få pils av meg.
Den blå og slem Kråka var nemlig egentlig Hanne og hadde magiske og sexy krefter.
Den usexy Hanne forvandlet seg så plutselig til en sexy gud ! FENDEN sa Fincken .
For Fincken hadde nemlig alltid hatt en slem seksuell lyst på en sexy gud .
Så Fincken spurte så den sexy gud en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde blå alle sine usexy dager.
Kalle sitt Hissig eventyr.
Det var en gang.
Kalle ville ut i verden og bli Blærete .
Kalle forlot sitt Hårete hus og gikk nedover en Snille vei mens Kalle tenkte at nå vil jeg faen Spille gitar!
Etter å ha vandra Hårete i tre Teite dager og tre Blærete netter traff Kalle på ei Snille kråke.
Kråka var både Teite og Hissig og også ganske Hårete.
Derfor tenkte Kalle at NÅ vil jeg Le .
Fåkk sa kråka, tydelig Snille imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, Kalle er så Hårete og Teite og flink til å Le ' skal du få Søvn av meg.
Den Teite og Hissig Kråka var nemlig egentlig CHE og hadde magiske og Blærete krefter.
Den Hårete CHE forvandlet seg så plutselig til en Blærete Vette ! Fåkk sa Kalle .
For Kalle hadde nemlig alltid hatt en Hissig seksuell lyst på en Blærete Vette .
Så Kalle spurte så den Blærete Vette en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde Teite alle sine Hårete dager.
Knut sitt Knallrøde eventyr.
Det var en gang.
Knut ville ut i verden og bli Gjenpluggde.
Knut forlot sitt Sprengkåde hus og gikk nedover en Hjulbeinte vei mens Knut tenkte at nå vil jeg faen Spise burger!
Etter å ha vandra Sprengkåde i tre Smårutete dager og tre Gjenpluggde netter traff Knut på ei Hjulbeinte kråke.
Kråka var både Smårutete og Knallrøde og også ganske Sprengkåde.
Derfor tenkte Knut at NÅ vil jeg Drikke øl .
FØKKEFAEN sa kråka, tydelig Hjulbeinte imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, Knut er så Sprengkåde og Smårutete og flink til å Drikke øl ' skal du få Penger av meg.
Den Smårutete og Knallrøde Kråka var nemlig egentlig Donald Duck og hadde magiske og Gjenpluggde krefter.
Den Sprengkåde Donald Duck forvandlet seg så plutselig til en Gjenpluggde Spyflua ! FØKKEFAEN sa Knut .
For Knut hadde nemlig alltid hatt en Knallrøde seksuell lyst på en Gjenpluggde Spyflua .
Så Knut spurte så den Gjenpluggde Spyflua en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde Smårutete alle sine Sprengkåde dager.
hans sitt stirrende eventyr.
Det var en gang.
hans ville ut i verden og bli tjukke.
hans forlot sitt smellfeite hus og gikk nedover en trillrunde vei mens hans tenkte at nå vil jeg faen reise seg!
Etter å ha vandra smellfeite i tre måpende dager og tre tjukke netter traff hans på ei trillrunde kråke.
Kråka var både måpende og stirrende og også ganske smellfeite.
Derfor tenkte hans at NÅ vil jeg sette seg .
FY sa kråka, tydelig trillrunde imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, hans er så smellfeite og måpende og flink til å sette seg ' skal du få bær av meg.
Den måpende og stirrende Kråka var nemlig egentlig Kjartan og hadde magiske og tjukke krefter.
Den smellfeite Kjartan forvandlet seg så plutselig til en tjukke bøken ! FY sa hans .
For hans hadde nemlig alltid hatt en stirrende seksuell lyst på en tjukke bøken .
Så hans spurte så den tjukke bøken en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde måpende alle sine smellfeite dager.
Magnhild Meltveit Kleppa sitt illeluktende eventyr.
Det var en gang.
Magnhild Meltveit Kleppa ville ut i verden og bli usexy.
Magnhild Meltveit Kleppa forlot sitt flåsete hus og gikk nedover en dillete vei mens Magnhild Meltveit Kleppa tenkte at nå vil jeg faen tenne en røyk!
Etter å ha vandra flåsete i tre fillete dager og tre usexy netter traff Magnhild Meltveit Kleppa på ei dillete kråke.
Kråka var både fillete og illeluktende og også ganske flåsete.
Derfor tenkte Magnhild Meltveit Kleppa at NÅ vil jeg drikke et glass vin .
HERLIGA LONDON sa kråka, tydelig dillete imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, Magnhild Meltveit Kleppa er så flåsete og fillete og flink til å drikke et glass vin ' skal du få en trettipakning med røyk av meg.
Den fillete og illeluktende Kråka var nemlig egentlig reve-enka og hadde magiske og usexy krefter.
Den flåsete reve-enka forvandlet seg så plutselig til en usexy troll ! HERLIGA LONDON sa Magnhild Meltveit Kleppa .
For Magnhild Meltveit Kleppa hadde nemlig alltid hatt en illeluktende seksuell lyst på en usexy troll .
Så Magnhild Meltveit Kleppa spurte så den usexy troll en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde fillete alle sine flåsete dager.
sitt eventyr.
Det var en gang.
ville ut i verden og bli .
forlot sitt hus og gikk nedover en vei mens tenkte at nå vil jeg faen !
Etter å ha vandra i tre dager og tre netter traff på ei kråke.
Kråka var både og og også ganske .
Derfor tenkte at NÅ vil jeg .
sa kråka, tydelig imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, er så og og flink til å ' skal du få av meg.
Den og Kråka var nemlig egentlig og hadde magiske og krefter.
Den forvandlet seg så plutselig til en ! sa .
For hadde nemlig alltid hatt en seksuell lyst på en .
Så spurte så den en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde alle sine dager.
Petter sitt analpumpende eventyr.
Det var en gang.
Petter ville ut i verden og bli tvilsomme.
Petter forlot sitt siklende hus og gikk nedover en skapsprengende vei mens Petter tenkte at nå vil jeg faen ride ranke!
Etter å ha vandra siklende i tre homoerotiske dager og tre tvilsomme netter traff Petter på ei skapsprengende kråke.
Kråka var både homoerotiske og analpumpende og også ganske siklende.
Derfor tenkte Petter at NÅ vil jeg sove i skje .
rassefaen sa kråka, tydelig skapsprengende imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, Petter er så siklende og homoerotiske og flink til å sove i skje ' skal du få Kristoffer av meg.
Den homoerotiske og analpumpende Kråka var nemlig egentlig Kenny Rogers og hadde magiske og tvilsomme krefter.
Den siklende Kenny Rogers forvandlet seg så plutselig til en tvilsomme Negeren ! rassefaen sa Petter .
For Petter hadde nemlig alltid hatt en analpumpende seksuell lyst på en tvilsomme Negeren .
Så Petter spurte så den tvilsomme Negeren en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde homoerotiske alle sine siklende dager.
sitt eventyr.
Det var en gang.
ville ut i verden og bli .
forlot sitt hus og gikk nedover en vei mens tenkte at nå vil jeg faen !
Etter å ha vandra i tre dager og tre netter traff på ei kråke.
Kråka var både og og også ganske .
Derfor tenkte at NÅ vil jeg .
sa kråka, tydelig imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, er så og og flink til å ' skal du få av meg.
Den og Kråka var nemlig egentlig og hadde magiske og krefter.
Den forvandlet seg så plutselig til en ! sa .
For hadde nemlig alltid hatt en seksuell lyst på en .
Så spurte så den en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde alle sine dager.
sitt eventyr.
Det var en gang.
ville ut i verden og bli .
forlot sitt hus og gikk nedover en vei mens tenkte at nå vil jeg faen !
Etter å ha vandra i tre dager og tre netter traff på ei kråke.
Kråka var både og og også ganske .
Derfor tenkte at NÅ vil jeg .
sa kråka, tydelig imponert. Så da sa kråka:
'Fordi du, er så og og flink til å ' skal du få av meg.
Den og Kråka var nemlig egentlig og hadde magiske og krefter.
Den forvandlet seg så plutselig til en ! sa .
For hadde nemlig alltid hatt en seksuell lyst på en .
Så spurte så den en om de kunne gifte seg. Og det gjorde de. Og de levde alle sine dager.