Antall forsøk:

Antall riktige: 

Prosent riktige: