4 MANN

Trur det va i sjette klasse
at Tor Ivar datt av lasset
stolt fekk an M mens andre strøyg
han pugde norsk mens eg tende min fysste røyg

Me sadd 4 mann og sang
drakk oss brisne alle mann
me tog an heilt ud men han va bleige
alt for edru alt for feige

1500 på sesjon
han va edru og me va kanon
han drakk saft på dimmefesten
men samma faen det forresten

Han tog en øvedose sanasol
på en helsefarm på Gol
takk for alt min gamle venn
me tar en skål i himmelen