DIKT FRA INNI LANDET

Lauvi ste i li.
Nordagutu va plassen som gæimle-sattan sku he
skurigotti Hengipuli !
Kvæseskvetten va kji ennu vaksi, og fola-fola blakkji
hædde nættopp fått av seg rompihoppibokson.

Sola va oppi ogsu. Læindet låg som eit stykkji slakta smalahaui
og ailt va pissekuli fittefini.

Hain Ola va i bakkjen. Hain hadde fengje seg eit stykkji med
laimmelår som han gjekk og gnaga på.

Hain syntes det va godt...... med lammelår.

 

-Ukjent forfatter-