DIKT FRA INNI LANDET

Lauvi ste i li.
Nordagutu va plassen som gæimle-sattan sku he skurigotti Hengipuli !
Kvæseskvetten va kji ennu vaksi, og fola-fola blakkji hædde nættopp fått av seg rompihoppibokso.

Sola va oppi ogsu. Læindet låg som eit stykkji slakta smalahaui og ailt va pissekuli fittefini.
Hain Ola va i bakkjen. Hain hadde fengje seg eit stykkji med laimmelår som han gjekk og gnaga på.

Hain syntes det va godt...... med lammelår.

-Ukjent forfatter-